Czcionka:

Andrzejki 2023

Andrzejki 2023 roku minęły tak szybko i niespodziewanie jak przybyła do nas grupa Panów z Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów z Cieszyna. Spotkanie rozpoczęto wspólnie zorganizowanym słodkim poczęstunkiem, gdzie można było zawrzeć nowe znajomości lub przywitać się z już znajomymi osobami. Następnie Pani Marzenka poprowadziła zabawę taneczną przeplataną konkursami i wróżbami, w której bardzo aktywnie i radośnie brali udział wszyscy uczestnicy. Kolacja równie pyszna, jak słodki poczęstunek pokrzepiła wszystkich i wyciszyła nieco radosną atmosferę. Mamy nadzieję, że nasi Goście bawili się równie dobrze co nasze Panie, a nowo zawarte znajomości przetrwają długi czas.

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl