Czcionka:

Próbna ewakuacja w naszym Domu

Po opracowaniu planu przy współódziasle PSP w Skoczowie w dniu dzisiejszym w naszym Domu przeprowadziliśmy próbną ewakuację.

Po pozorowanym uruchomieniu ROP21 (ręczny ostrzegarz pożarowy) została przekazana informacja o pożarze. W oczekiwaniu na przyjazd jednostek Dyrektor Domu, kierownicy oraz pozostały personel Domu  przystąpii do procedury ewakuacji mieszkanek do punktów ewakuacji zgodnie z obowiązująca INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWĄ. 

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl