Czcionka:

Wybory do Zarządu Rady Mieszkańców.

Dnia 2 czerwca odbyły się na terenie PDPS w Pogórzu wybory do Zarządu Rady Mieszkańców. Zarząd wyłaniany jest przez mieszkańców Domu w jawnych i powszechnych  wyborach, kadencja trwa dwa lata. Mieszkanki podeszły do sprawy bardzo odpowiedzialnie, spośród oddanych 74 głosów udało się powołać nowy skład Zarządu - tak więc zaszczytna funkcja przewodniczącej przypadła pani Gabrysi z zespołu I, jej zstępcą została pani Ania z zespołu IV a funkcję skarbnika objęła pani Małgosia reprezentująca zespół III. Złożono gratulacje nowo wybranemu Zrządowi i podziękowano mieszkankom, które reprezentowały Radę Mieszkańców przez ostatnie dwa lata.

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl