Start Aktualności Aktualności Ważna informacja - odwiedziny mieszkanek już możliwe.
Ważna informacja - odwiedziny mieszkanek już możliwe. PDF Drukuj Email
Wpisany przez P.S.   
piątek, 28 maja 2021 06:27

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że odwiedziny w naszym Domu są już możliwe.

Po bardzo długim okresie izolacji powoli luzujemy obostrzenia. W związku z tym od 1 czerwca 2021 r. można odwiedzać  mieszkanki. Prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją odwiedzin i kontaktowanie się w tej sprawie   z pracownikami socjalnymi Domu.

 

Instrukcja odwiedzin Mieszkańców

PDPS w Pogórzu

podczas pandemii COVID-19

 1. Odwiedziny będą odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, z zachowaniem dystansu i zabezpieczeniem indywidualnym.

 2. Odwiedzający będą umawiani przez pracowników socjalnych na podstawie sporządzonego harmonogramu, z ustaleniem dokładnej daty i godzin.

 3. Maksymalny czas odwiedzin to 2 godziny przy ilości odwiedzających nie większej niż 3 osoby.

 4. Odwiedziny będą odbywać się w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00

 5. Jako miejsce odwiedzin wyznacza się teren altany przy zbiorniku przeciwpożarowym, z tyłu budynku AB oraz tereny zielone (aleje i ławki) na terenie Domu.

 6. Mieszkanki stale przebywające w zespole lub obłożnie chore mogą być odwiedzane we własnym pokoju w pełnym reżimie sanitarnym (maska, dezynfekcja). Zakaz przemieszczania się po zespole, odwiedziny tylko w pokoju.

 7. Przed wejściem na teren domu -na PORTIERNI- odwiedzających ma obowiązek założenia maseczki, poddać się pomiarowi temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym przeciwwirusowym.

 8. Nie wyrażenie zgody na pomiar temperatury lub uzyskanie w wyniku pomiaru temperatury powyżej 37,5 jest równoznaczny z brakiem zgody na wejście na teren Domu.

 9. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa w izolacji, nie miał kontaktu z osobą zakażoną lub chorą na covid-19 oraz czy był szczepiony lub nie na covid-19.

 10. Podczas odwiedzin  odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego w szczególności używania maseczki oraz zachowania dystansu min. 1,5m.

 11. W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.

 12. Nie stosowanie w trakcie wizyty instrukcji i zaleceń obowiązujących podczas odwiedzin będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin.

 13. Paczki przywiezione przez odwiedzających są przekazywane przed wizytą z Mieszkańcem i pozostają na PORTIERNI w kwarantannie przez okres doby. Po tym okresie są przekazywane Mieszkance.Obowiązuje od dnia 01.06.2021.

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją odwiedzin:

 

- nie przebywam na kwarantannie,

- nie przebywam w izolacji,

- nie miałem kontaktu z osobą zakażoną lub chorą na covid-19 w ostatnich 14 dniach,

oraz

- jestem zaszczepiony / nie jestem zaszczepiony.

 

Dane osoby odwiedzającej:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………................

 

...............................................................................................

Data i podpis/y osoby/osób odwiedzającychPoprawiony: piątek, 28 maja 2021 18:32
  Joomla templates made by Lonex.