Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich. Drukuj
Wpisany przez P.S.   
piątek, 18 czerwca 2021 13:02

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

17 czerwca 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia działając w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, podpisał z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Pogórzu, reprezentującym Powiat Cieszyński, umowę na realizację projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przyznanej umowy nasz Dom otrzymał prawo do wsparcia finansowego na kwotę: 72.541,55zł.

Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu, które przyznano dla naszego Dom, to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionych pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiały zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto, z

otrzymanych funduszy zostaną zakupione środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz mieszkańców Domu.


Poprawiony: poniedziałek, 21 czerwca 2021 09:34