Czcionka:

Mieszkańcy

Rada Mieszkańców

W domu działa Rada Mieszkańców. Przedstawicielem Rady jest Zarząd Rady Mieszkańców, który reprezentuje wszystkich mieszkańców Domu. Ma on prawo zgłaszania wniosków dotyczących organizacji życia codziennego i uczestniczy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mieszkańców. Członkowie Zarządu przyjmują wnioski, propozycje, skargi i przekazują odpowiednim pracownikom Domu.

Skład Rady Mieszkańców 2022

PRZEWODNICZĄCA: Gabriela Jureczko

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Anna Jendrysik

SKARBNIK: Małgorzata Ferbrüggen

 

Zespół I

MIESZKANKI: 42 osoby

POKOJE: jednoosobowe – 1, dwuosobowe – 7, trzyosobowe – 9;

Zespół II

MIESZKANKI: 44 osoby

POKOJE: jednoosobowe – 1, dwuosobowe – 8, trzyosobowe – 9;

Zespół III

MIESZKANKI: 40 osób

POKOJE: jednoosobowe – 1, dwuosobowe – 6, trzyosobowe – 9;

Zespół IV

MIESZKANKI: 26 osób

POKOJE: dwuosobowe – 1, trzyosobowe – 8;

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl