Czcionka:

Prawo

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000734/O/D20180734.pdf

 

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000458/O/D20170458.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000088201.pdf

            

Udostępniamy Państwu również link do strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pozwoli to Państwu na wgląd i pobranie całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co daje gwarancję zachowania cechy źródła prawa pobranego dokumentu:

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl