Czcionka:

Usługi bytowe

W zakresie potrzeb bytowych PDPS w Pogórzu zapewnia:

  • miejsce zamieszkania w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych wyposażonych standardowo,
  • wyżywienie – 3 posiłki dziennie wydawane w jadalni Domu w dwóch turach z zachowaniem możliwości wyboru posiłków, z uwzględnieniem diety. Mieszkaniec, którego stan zdrowia tego wymaga, ma możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony,
  • mieszkańcom, którzy nie posiadają własnych środków finansowych, Dom zapewnia odzież i obuwie, środki czystości i higieniczne.

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl