Czcionka:

Usługi opiekuńcze

W zakresie potrzeb opiekuńczych PDPS w Pogórzu zapewnia:

  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i utrzymaniu higieny osobistej oraz w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych.

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl